Одржливи решенија за пакување:Повеќе еко и помалку отпад