Одржливи решенија за пакување:Повеќе еко и помалку отпад

Алуминиумска конзерва за аеросол